Aplinkos monitoringo ataskaitos
AB Panevėžio stiklas > Aplinkos monitoringo ataskaitos

2021 m. Aplinkos monitoringo ataskaita (metinė_oras) —atsisiųsti

2021 m. Aplinkos monitoringo ataskaita (metinė_vanduo) —atsisiųsti

2022 m Aplinkos monitoringo ataskaita (metinė_oras) —atsisiųsti

2022 m Aplinkos monitoringo ataskaita (metinė_vanduo) —atsisiųsti

2022 m. Aplinkos monitoringas I-as ketvirtis (PST_oras) —atsisiųsti

2022 m. Aplinkos monitoringas I-as ketvirtis (PST_vanduo) —atsisiųsti

2022 m. Aplinkos monitoringas II-as ketvirtis (PST_oras) —atsisiųsti

2022 m. Aplinkos monitoringas II-as ketvirtis (PST_vanduo) —atsisiųsti

2022 m. Aplinkos monitoringas III-as ketvirtis (PST_oras) —atsisiųsti

2022 m. Aplinkos monitoringas III-as ketvirtis (PST_vanduo) —atsisiųsti

2022 m. Aplinkos monitoringas IV-as ketvirtis (PST_oras) —atsisiųsti

2022 m. Aplinkos monitoringas IV-as ketvirtis (PST_vanduo) —atsisiųsti

2023 m. Aplinkos monitoringas I-as ketvirtis (PST_oras) —atsisiųsti

2023 m. Aplinkos monitoringas II-as ketvirtis (PST_oras) —atsisiųsti

2023 m. Aplinkos monitoringas III-as ketvirtis (PST_oras) —atsisiųsti

2023 m. Aplinkos monitoringo ataskaita (METINĖ-ORAS) —atsisiųsti

2023 m. Aplinkos monitoringo ataskaita (METINĖ-VANDUO) —atsisiųsti

2023 m. Monitoringas IV ketvirtis (PST)_ORAS —atsisiųsti

2023 m. Monitoringas IV ketvirtis (PST)_VANDUO —atsisiųsti

2023 m. Monitoringas I ketvirtis (PST)_VANDUO —atsisiųsti

2023 m. Monitoringas II ketvirtis (PST)_VANDUO —atsisiųsti

2023 m. Monitoringas III ketvirtis (PST)_VANDUO —atsisiųsti

2024 m. metinės ataskaitos —atsisiųsti